דף הבית > בלוג > המתודולוגיה של תקן SA8000

המתודולוגיה של תקן SA8000

הדרך אל התקן – SA8000

תקן SA8000 הינו תקן בינלאומי המבוסס על עקרונות אחריות חברתית. התקן מבוסס על הסכמות של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO), האומות המאוחדות ועל חוקים מקומיים. התקן בודק עמידה בחוקי עבודה, פיתוח וביסוס עובדים תוך הקפדה על תנאי סביבה וגהות תעסוקתית.

מטרתו של התקן לספק מערכת ניהול נאותה ואפקטיבית להגנה לכל העובדים בסביבת העבודה. מערכת הניהול הינה המפה התפעולית בארגון המאפשרת לעמוד ביעדים תוך שיפור מתמיד. בעת יישום והטמעת מערכת הניהול נדרשת מעורבות משותפת של כלל העובדים וההנהלה. מעורבות ושיתוף הפעולה הכרחיים להבטחת עמידה בדרישות תקן SA8000.

לכל המאמרים על תקני אחריות חברתית

מעוניינים לגלות מדוע כדאי לעבור את ההסמכה לתקן SA8000 עם חברת Nextep? 

 

מהם היתרונות ליישום תקן SA8000 בארגון?

יתרונות ליישום תקן SA8000

תכולת התקן:

עקרונות ודרישות התקן באים לידי ביטוי במסגרת הקטגוריות הבאות:

 • העסקת ילדים – על הארגון להימנע מלחשוף ילדים או עובדים צעירים למצבים מסוכנים או לא בטוחים לבריאותם הפיזית והנפשית ולהתפתחותם
 • עבודה בכפייה – על הארגון להימנע מלהיות מעורב בעבודה בכפייה במקום העבודה ובכל אתר של הארגון. על הארגון להימנע מאחזקת מסמכי זיהוי, עיכוב משכורות, דרישת פיקדונות או כל דמי העסקה
 • בטיחות וגהות – על הארגון לספק סביבה עבודה בטוחה ובריאה באמצעות נקיטת צעדים אפקטיביים למניעת תקלות בריאותיות, פגיעות ומחלות תעסוקתיות
 • זכות התאגדות – על הארגון לאפשר לעובדים את הזכות להקים או להצטרף לאיגוד מקצועי כבחירתם
 • אי הפליה – על הארגון להימנע ממעורבות או תמיכה באפליה על בסיס גזע, דת, מין, מוצא לאומי, מוגבלות ועוד
 • אמצעי משמעת – על הארגון להימנע מכל שימוש בענישה כספית או פיזית
 • שעות עבודה – על הארגון לעמוד בחוקים ישימים בחוקים, הסכמים קיבוציים ובתקני הענף העוסקים בשעות העבודה
 • שכר – על הארגון לכבד את זכות העובדים לקבלת שכר ולעמוד לכל הפחות בתקנים המינימליים החוקיים או הענפיים. על הארגון להבטיח שתכולת השכר תיהיה מפורטת וברורה. על הארגון להקפיד על שכר שעות נוספות בהתאם לחוקים וההסכמים הקיבוציים. על הארגון להימנע מהסדרי קבלנו וחניכות כוזבות.
 • ניהול מערכת אחריות חברתית – על הארגון ליישם מדיניות והקמת מערכת לניהול אחריות חברתית. על הארגון להקים צוות ביצוע חברתי המורכב מעובדי והנהלת החברה. הצוות ינהל ויבצע:
  • הדרכת עובדים ובעלי העניין בכל נושאי התקן
  • ביצוע ניהול סיכונים תקופתי לעמידה בתקן ולמזעור ומניעת סיכונים עתידיים
  • ניהול תלונות עובדים
  • אחת לתקופה על הצוות לבצע ישיבת צוות ביצוע חברתית לבדיקת עמידה בתקן והמשך ניהולו בארגון
השארת פרטים
מעוניינים בשיחת ייעוץ עם מומחה בתחום?

מהם התוצרים המרכזיים המתקבלים כתוצאה מתהליך הטמעת מערכת הניהול?

 • כתיבת מדינות לארגון – במדיניות יוצג נציג הארגון ואת דרכי ההתקשרות אליו. המדיניות תופץ לכלל העובדים בארגון
 • נהלים – כתיבת הנהלים תתבצע בהתאם לדרישות תקן SA8000 ולהתנהלות של הארגון
 • הערכת סיכונים בסביבת העבודה לעמידה בתקן – תבוצע הערכת סיכונים בנושא סביבת העבודה לעמידה בתקן, כאשר לכל סכנה תוגדר פעולה למזעור הסכנה
 • ריכוז תלונות וטיפולן – כחלק מכתיבת הנהלים תוגדר דרך לריכוז וטיפול בתלונות העובדים, באמצעות פניות אנונימית. דרכים אלו זו יוצגו לעובדים כחלק מההדרכות התקופתיות
 • מבדק פנימי – לאחר תקופה קצרה יבצע היועץ מבדק פנימי על מנת לבדוק את ההתקדמות בהטמעת המערכת לניהול חברתי בארגון
 • סקר הנהלה / ועדת צוות ביצוע חברתי – לאחר ההטמעה הראשונית וביצוע מבדק פנימי בארגון, ינהל היועץ ישיבת צוות ביצוע חברתי עם כלל חברי הצוות שהוגדרו בתהליך. חברי הישיבה הינם הגורמים האחראיים על פיי דרישות התקן: אנשי שכר ומשאבי אנוש, בטיחות, תפעול, הנהלה ונציג העובדים.
 • מילוי שאלון טביעת אצבע – בסיום הישיבה, צוות ביצוע חברתי ימלא את שאלון טביעת האצבע. השאלון יבחן באיזו מידה הארגון עומד בדרישות התקן. השאלון ימולא ע"י הארגון בתחילת התהליך וגם בסופו ע"י הסוקר שיבצע את מבדק ההסמכה. לאחר תקופה של שנה וחצי ימלא הארגון בשנית את השאלון ולאחר שלוש שנים ימלא הארגון בפעם השלישית את השאלון.

תהליך הסמכה לתקן SA8000 אחריות חברתית

 

נכתב על ידי עמית חגי, מתמחה בהסמכה של ארגונים לתקני ISO 9001:2015, ת"י 9301, SA8000 ות"י 10000.

טופס תחתון

מעוניינים לקבל מידע נוסף אודות תקן SA8000?

מלאו פרטים או צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם!
 • טלפון

  03-9550222

 • מרדכי רוז'נסקי 18 כניסה ב',
  א.ת חדש ראשון לציון

 • א' - ה'
  08:00-17:00