דף הבית > בלוג > עמידה בדרישות חוק סביבתיות

עמידה בדרישות חוק סביבתיות

ניהול סביבתי אחראי: 

בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בחקיקה ובאכיפה של דרישות חוק סביבתיות. למרות זאת, אנו נתקלים רבות בארגונים שלא מכירים את דרישות הרגולטור וגם אם כן – לא בהכרח יודעים כיצד לעמוד בהן. בנוסף לכך, ארגונים רבים נתקלים בדרישות בשלבים מאוחרים מדי, כמו ביקור של נציג רגולטורי או בעת תביעה. בכדי למנוע מצב בו הארגון לא מכיר את הדרישות אשר חלות עליו, רצוי למפות ולאפיין את הדרישות, הכוללות עמידה בחוקים, תקנות, צווים, היתרים ורישיונות.

דרישות חוק סביבתיות כוללות את:

חוק אוויר נקיחוק אוויר נקי החוק נועד להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר, בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת. הכול לשם הגנה על בריאות ואיכות חיים של בני אדם, ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי. כל זאת למען הציבור ולמען הדורות הבאים ובהתחשב בצורכיהם.

חוק המזהם המשלםחוק המזהם משלם מטרתו של חוק זה להגן ולשמור על איכות נאותה של הסביבה ולשפרה, למנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור ולשלול את הכדאיות הכלכלית שבפגיעה בסביבה, בין השאר באמצעות ענישה המתחשבת בשווי הנזק שנגרם, בטובת ההנאה שהושגה או ברווחים שהופקו תוך ביצוע עבירות שעניינן פגיעה כאמור.

חוק איסוף ופינוי פסולת ומחזורחוק איסוף ופינוי פסולת ומחזור בעיית הפסולת בישראל מחמירה עם גידול האוכלוסייה והעלייה ברמת החיים. לקידום נושא הטיפול בפסולת מוצקה, נחקק חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, המטיל על המשרד להגנת הסביבה להתקין תקנות וצווים, לרבות תקנות הקובעות יעדי מחזור.

חוק חומרים מסוכנים והיתר רעליםחוק חומרים מסוכנים והיתר רעלים על פי חוק החומרים המסוכנים, כל עיסוק ברעלים לרבות יצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש – חייב בהיתר רעלים. היתר הרעלים קובע את אופן הטיפול בחומרים (אחסון, שילוט, חירום, שינוע, פסולת, מניעת דליפות ופליטות, מינוי אחראי רעלים, ניהול פנקס ועוד.

חוק למניעת מפגעיםחוק למניעת מפגעים החוק נועד להגן על אינטרסים של הפרט או הציבור מפני מפגעים סביבתיים כזיהום אוויר, מים, רעש, ריח, פסולת, קרינה או פגיעה בסביבה החופית. כדי להיחשב כמפגע, על הזיהום להיות בניגוד לחקיקה או התקנות, פוגע בבריאות או גורם סבל ממשי לאדם. החוק מקנה זכות עמידה רחבה יותר, ומאפשר הגשת תביעה מצד הפרט שנפגע או עלול להיפגע, קבוצת אנשים (בתובענה ייצוגית) ואף גופים ציבוריים-מקצועיים שונים.

רישיונות עסק והתנאים לעמידה בהםרישיונות עסק והתנאים לעמידה בהם – התנאים והדרישות הסביבתיות ברישיון עסק נקבעו על מנת להפחית את פגיעת העסק בסביבה ולתקן פגיעות שכבר נעשו. הדרישות הסביבתיות ניתנות לעסקים על ידי רשויות הרישוי הממונות על הנפקת רישיונות העסק יחד עם הדרישות של כל הגורמים המאשרים לאותו עסק. תנאים אלה מתווספים לחקיקה סביבתית אחרת ואינם מחליפים אותה.

גלו כיצד סקר סיכונים/מפגעים סביבתיים יכול למנוע הוצאה כספית מיותרת – לחצו כאן

מנהיגות סביבתית:

האחריות לקיום הדרישות היא של המנהלים הבכירים והם אלה שצריכים לוודא עמידה בדרישות. יחד עם זאת ברור שחברי הנהלה לא יכולים לוודא עמידה שוטפת בכל הדרישות ועל כן יש לקיים מנגנונים אפקטיביים לבדיקת עמידה בדרישות. בעשור האחרון ממוצע הנאשמים שנתבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה או ממטעמו והורשעו עומד על  כ-95%. במקרים בהם לא הייתה עמידה בדרישות חלו סנקציות שכוללות עיצומים כספיים, אכיפה פלילית ואכיפה אזרחית שכוללות:

 • צו סגירה למפעל שהחזיק חומרים מסוכנים מעל הכמות המותרת
 • מעצר של יבואנים אשר ייבאו חומרים שאינם מאושרים
 • השבתת מפעל על ידי שלילת היתר רעלים
 • תביעה ייצוגית על איכות האוויר בגובה של 12.4 מיליון ₪
 • קנס לחברת נדל"ן על פגיעה בפרחים

כל מה שצריך לדעת אודות עמידה בתנאים של היתר רעלים בתחום הסייבר בתעשייה

השארת פרטים
מעוניינים בשיחת ייעוץ עם מומחה בתחום?

הקמת מערכת ניהול סביבתית בארגון:

מערכת ניהול סביבתית מספקת מסגרת להגנה על הסביבה ונותנת מענה לתנאים הסביבתיים המשתנים, תוך התחשבות בצרכים חברתיים – כלכליים.

תקן ISO 14001 מפרט דרישות המאפשרות לארגון להשיג את התוצאות המצופות ממערכת הניהול הסביבתי שלו. גישה שיטתית לניהול סביבתי יכולה לספק להנהלה הבכירה מידע לבניית הצלחה לטווח ארוך וליצירת אפשרות לתרום לפיתוח בר-קיימה על ידי:

מערכת ניהול סביבתי

 

אין בכוונת תקן ISO 14001 להוסיף או לשנות את הדרישות-על-פי-דין אלה לסייע לארגון לבנות מנגנון לתחזוקת מערכת ניהול יעילה, אפקטיבית ופרו-אקטיבית.

לכל המאמרים על ISO 14001

 

נכתב על ידי אבי שביט, יועץ איכות המתמחה בהסמכה לתקני ISO 14001 ,ISO 9001 ,ISO 45001 ,ISO 13485 ,ISO 22716 ,ISO 9301, ISO 50001 ו-ISO 27001.

טופס תחתון

מעוניינים לקבל מידע נוסף לעמידה בדרישות-על-פי-דין?

מלאו פרטים או צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם!
 • טלפון

  03-9550222

 • מרדכי רוז'נסקי 18 כניסה ב',
  א.ת חדש ראשון לציון

 • א' - ה'
  08:00-17:00