ISO/IEC 17020  | הסמכת גופי פיקוח

יישום והטמעת תקן ISO/IEC 17020 - הסמכת גופי פיקוח

הצעד הראשון בדרך להסמכה לפיקוח

השאירו פרטים כאן לקבלת מידע טלפוני אודות תקן ISO/IEC 17020 או התקשרו ל- 03-9550222

 

מהו תקן ISO/IEC 17020?

תקן ISO/IEC 17020 מבית הארגון הבינלאומי לתקינה מגדיר את הדרישות לפעילותם של גופים מטיפוסים שונים המבצעים פעילות בחינה/פיקוח והערכת התאמה.

התקן מכסה גופי בחינה/פיקוח אשר פעילותם יכולה לכלול בחינה ובדיקה של חומרים, מוצרים, מתקנים, מפעלים, תהליכים, נהלים וכדומה, וקביעת התאמתם לדרישות (חוק, תקנות, תקנים, מפרטים וכדומה) ודיווחם ללקוחות ובמידת הצורך לרשויות.

גופי הבחינה/הפיקוח מסווגים לטיפוס B ,A או C המגדיר מדד לאי-תלותם. אי-תלות של גוף בוחן/מפקח שניתן להוכיחה, עשויה לחזק את אמון הלקוחות של הגוף הבוחן בקשר ליכולתו לבצע את עבודת הבחינה/הפיקוח ללא משוא פנים.

התקן מכיל דרישות שמטרתן להוכיח כי גופי הבחינה/פיקוח פועלים בכשירות ומבצעים את פעילויות הבחינה/הפיקוח שלהם בהגינות ועקיבות, והוא פותח במטרה לקדם את האמון בגופי ביצוע בחינה/פיקוח.

חברת Nextep מלווה מעבדות בטכנולוגיות הבאות, כגון:

 • פריטים הנדסיים – מבנים, תשתיות ובטון – בדיקות פיזיקליות והנדסיות.
 • פריטים הנדסיים – מבנים, תשתיות ובטון – בדיקות פיזיקליות והנדסיות, מתקני משחקים וספורט.
 • כבאות והצלה – מערכות הצלה – בדיקות תכנון ותקינות התקנה.
 • כבאות והצלה – מערכות גילוי וכיבוי אש אלטרנטיבי  – בדיקות תכנון ותקינות התקנה.

כל מה שצריך לדעת עבור בעלי מעבדה המעוניינים להיות מוסמכים בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש

למאמרים אודות תחום המעבדות

 

השארת פרטים
מעוניינים בשיחת ייעוץ עם מומחה בתחום?

דרישות תקן ISO/IEC 17020:2012:

תקן ISO/IEC 17020:2012 בנוי מ-8 פרקים:

 • חלות התקן
 • אזכורים נורמטיביים
 • מונחים והגדרות
 • דרישות כלליות – דרישות מגוף הבחינה/פיקוח לשמור על אי משוא פנים וחיסיון המידע של הלקוחות.
 • דרישות מבניות – דרישות להגדרת גוף הבחינה/הפיקוח כיישות המשפטית, הגדרת המבנה הארגוני, הגדרת אחריות וסמכות של ההנהלה ועובדי הארגון.
 • דרישות משאבים  – דרישות להגדרת כלל המשאבים (משאבי כוח אדם, ציוד וקבלני משנה) שיש לארגון הנדרשים לניהול ולביצוע פעילות הבחינה.
 • דרישות תהליך –  תכלית פעילויות גוף הבחינה/פיקוח.
 • דרישות מערכת האיכות –  כולל תיעוד המערכת, בקרת מסמכים ורשומות, מבדק פנימי, סקר הנהלה, פעולות מתקנות ומונעות.

מהי חובת המעבדות לאי משוא פנים (Impartiality)?

כל מה שצריך לדעת אודות תהליך ההסמכה לתקן ISO/IEC 17020

 

למי מתאים התקן?

ISO/IEC 17020 מתאים לארגונים המבצעים פעילות של בחינה ופיקוח, אשר מעוניינים להיות גוף מוסמך לפעילות זו.

הארגון יכול לבחור להסמיך רק חלק מפעילותו בשלב ראשוני ולהרחיב את היקף ההסמכה בהדרגה.

 

כל מה שרציתם לדעת על ISO/IEC 17020 ולא היה לכם את מי לשאול:

מהם יתרונותיה של מעבדה מוסמכת?

מעבדה שעברה מבדק הסמכה וקיבלה המלצה לקבלת הסמכה על ידי הגוף המסמיך מקבלת מעמד ותעודה של "מעבדה מוסמכת". משמעות הסמכת המעבדה הינה הכרה רשמית ביכולת ובכשירות המקצועית של המעבדה לבצע כיולים, בדיקות, בחינה, ביקורת ומדידות בהתאם לצרכי לקוחותיו.

בשנים האחרונות חלה עליה ניכרת במודעות ארגונים ממשלתיים ופרטיים בארץ ובעולם לחשיבות עבודה עם מעבדות מוסמכות. ארגונים כאלה יעדיפו לעבוד עם מעבדות מוסמכות שכן מעמד ותעודה של "מעבדה מוסמכת" מהווה הכרה רשמית ואסמכתא כבדת משקל לכך המעבדה נקטה בכל הצעדים להטמעת הדרישות המקצועיות ומערכת ניהול איכות מערכת ניהול איכות בעת ביצוע של כיולים/בדיקות/בחינות.

נכון להיום, קיימים מספר משרדי וגופי הממשלה המחייבים הסמכה כתנאי לעבודה עם מעבדות לרבות: משרד הכלכלה והתעשייה – הממונה על התקינה, משרד הביטחון, המשרד להגנת הסביבה, הרשות הארצית לכבאות והצלה וכדומה.

כמו כן, תעודת מעבדה מוסמכת מהווה תנאי הכרחי לקבלת מעמד של מעבדה מאושרת על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה.

תעודת כיול ו/או בדיקה הנושאת את סמליל ההסמכה מוכרת ברוב המדינות המפותחות בעולם.

 

מהו ההבדל בין תקן ISO/IEC 17020 לתקן ISO/IEC 17025 ?

תקן ISO/IEC 17020:2012 הינו תקן המגדיר את הדרישות לפעילותם של גופים מטיפוסים שונים המבצעים פעילות בחינה והערכת התאמה.

תקן ISO/IEC 17025:2017 הינו תקן המגדיר את הדרישות הכלליות לכשירות מעבדות בדיקה וכיול.

 

אנחנו מעבדה קטנה עם מעט עובדים, האם אנחנו יכולים לעבור הסמכה?

מעבדה יכולה לעבור הסמכה ללא תלות בכמות העובדים.

הסייג היחיד למשפט הנ"ל הינה במידה וקיימת דרישה להיקף, הכשרה והסמכה של כוח אדם מתוקף דרישה רגולטורית, דרישה של תקנים רלוונטיים או דרישה של הגוף המסמיך.

 

כמה זמן לוקח לסיים את תהליך ההסמכה ולקבל את תעודת ההסמכה?

לא קיימת הגדרת זמן קבועה לקבלת הסמכה. תהליך ההכנה של המעבדה להסמכה הינו תהליך מתמשך שיכול לקחת בין מספר חודשים ועד לשנים אחדות וזאת כתלות בהיקף ההסמכה המבוקש, נקודת ההתחלה של המעבדה וכמות המשאבים (משאבים כספיים, משאבי כוח אדם, משאבי מתקנים ותנאי סביבה וזמן) שהמעבדה מוכנה להקצות לתהליך ההכנה לקראת ההסמכה.

תהליך ההכנה כולל כתיבת מדריך איכות, נהלים, הוראות עבודה וטפסים למערכת ניהול האיכות ולניהול המקצועי, יישומם והטמעתם במעבדה, אשר יתנו מענה לדרישות התקנים הרלוונטיים, דרישות הגוף המסמיך וצרכי הלקוחות.

 

כמה יעלה לנו לעבור תהליך הסמכה לתקן?

עלויות ההסמכה שונות והן תלויות בהתבסס על מספר הטכנולוגית להן המעבדה מבקשת הסמכה ועל מספר הסניפים של המעבדה.

עלות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתהליך ההסמכה הינם:

 • 1500 ש"ח אגרת הגשת מסמכים.
 • 10,000 ש"ח עבור כל טכנולוגיה* – תלוי במספר הטכנולוגיות ומספר הסניפים.
 • 5,000 ש"ח למבדק איכות*  – תלוי במספר הטכנולוגיות ומספר הסניפים.

* 50% מעלות משלמים לרשות הלאומית להסמכת מעבדות טרם המבדק ו 50% הנותרים משלמים לאחר המבדק.

 

מהי העלות השוטפת של אחזקת ההסמכה לאחר קבלת הסמכה ראשונית?

העלות השוטפת לרשות הלאומית להסמכת מעבדות הינם:

 • אגרה שנתית בשיעור של 12% מעלות הסמכת המעבדה.
 • עלות הסמכה מחדש הינה זהה לעלות הסמכת המעבדה – וזאת במידה ולא בוצעה הרחבה הסמכה.

 

האם אנחנו יכולים לעבור את תהליך ההסמכה ללא יועץ?

מורכבות תהליך ההסמכה תלויה בלא מעט מרכיבים שונים כגון היקף ההסמכה המבוקש, משאבי כוח האדם, משאבים כספיים, משאבי מתקנים ותנאי סביבה, מורכבות תהליכי הכיול/הבדיקה/הבחינה שהמעבדה מבצעת וכדומה. כמו כן נדרשת הכרה מעמיקה עם תקן על מנת להשלים את ההכנה של המעבדה לתהליך ההסמכה ולגשת למבדק של הגוף המסמיך.

לפיכך, תקני המעבדות יכולים להיות מורכבים ליישום באופן עצמאי ועלולים לגרור את המעבדה להימשכות התהליך ולעלויות כספיות מיותרות.

חטיבת המעבדות בחברת Nextep מורכבת מיועצים מומחים ומנוסים בעלי השכלה, כישורים, ידע וניסיון רלוונטיים, אשר כל עיסוקם הוא בייעוץ וליווי שוטף להקמה, יישום, הטמעה ותחזוקה של תקני המעבדות תוך מתן ערך מוסף ללקוחותינו. יועצי חטיבת Nextep אינם מסתפקים במתן הנחיות ובקרת ביצוע, אלא מלווים את בעלי התפקידים ותומכים בכל השלבים, יד ביד. במסגרת עבודתם הם מלווים ארגונים משלבי תכנון והקמת המעבדה בהתאם לדרישות התקנים והגוף המסמיך תוך בניית נהלים, הוראות עבודה וטפסים למערכת ניהול האיכות ולניהול המקצועי, דרך ביצוע מבדקים פנימיים וחיצוניים ועד לקבלת תעודת ההסמכה.

 

 האם אני צריך לעבור מבדק כל שנה?

תעודת ההסמכה מתקבלת לאחר מבדק הסמכה ולאחר קבלת המלצה לקבלת ההסמכה על ידי הגוף המסמיך והינה בתוקף לשנתיים שלאחריהן נערך מבדק הסמכה מחדש. הסמכה מחדש מוענקת למשך שנתיים.
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות שומרת לעצמה את הזכות לבצע מבדקי פתע במעבדה ו-10% ממבדקי הרשות הינם מבדקי פתע.

מעוניינים להתייעץ עם מומחה בתחום המעבדות? השאירו פרטים כאן לקבלת מידע טלפוני או התקשרו ל- 03-7176020

3 סיבות עיקריות לארגון להיכנס לתהליך הסמכת ISO/IEC 17020:

 • אם הארגון מעוניין לעבור הסמכה לפיקוח ולהיות חלק מענף צומח.
 • אם השוק נפתח לשוק חדש ואתה רוצה להיות הראשון בתחום.
 • יש ביקוש אבל אין היצע.

היתרונות שלנו

אייקון משימות

יישום תכנית עבודה מסודרת

הסמכה לפיקוח זה לא דבר של מה בכך, ההסמכה תצליח במידה ונעבוד לפי תכנית העבודה המותאמת לדרישות לפי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ליווי מקצועי

ליווי מקצועי עם יועץ מעבדות מנוסה

ליווי מקצועי מול גופי האקרדיטציה.
דף עם מגן וכדור גלובלי

מעל 10 שנות ניסיון בתקני איכות

לאורך השנים צברנו ניסיון רב בליווי מאות תהליכי תקינה ורגולציה בקרב ארגונים קטנים וגדולים.
קליעה למטרה

הטמעת תקן קלה ופשוטה

אנחנו הופכים את העבודה לפשוטה ונוחה, אנחנו לא נסרבל אתכם, מניסיון שלנו - פשוט זה יעיל.
טופס תחתון

מעוניינים לקבל ייעוץ להטמעת תקן
ISO/IEC 17020  - הסמכת גופי פיקוח?

מלאו פרטים או צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם!
 • טלפון

  03-9550222

 • מרדכי רוז'נסקי 18 כניסה ב',
  א.ת חדש ראשון לציון

 • א' - ה'
  08:00-17:00

תהליך הטמעת תקן ISO/IEC 17020 

 1. 1

  פגישת ייעוץ פרטנית ללא התחייבות

  הפגישה תתבצע מול יועץ נקסטפ בעל ידע וניסיון להטמעת דרישות תקן ISO/IEC 17020 לצורך אבחון הארגון וזיהוי הפערים הנדרשים בתקן ומתן תכנית עבודה מתאימה.
 2. 2

  מיפוי טכנולוגיות

  שליחת מסמכים ראשוניים לגוף אקרדיטציה. בשלב הזה מבוצע זיהוי ומיפוי השיטות המבוקשות להסמכה תוך היכרות עם פעילות הארגון, היקפה ומספר העובדים. לאחר הגדרת השיטות הקיימות והשיטות בכל טכנולוגיה, יינתן יעוץ לגבי מספר השיטות עמן כדאי לגשת להסמכה ראשונית תוך התחשבות ביכולת וצרכי המעבדה. היועץ יבצע את הכנת מסמכי הכרת הארגון בשיתוף נציגי הארגון להגשה לרשות הלאומית להסמכת מעבדות ומתן עזרה בפנייה ראשונית לרשות.
 3. 3

  אפיון תהליכים וכתיבת נהלים לארגון

  היועץ יבצע את הקמת מערכת איכות הכוללת נהלים, הוראות עבודה וטפסים לניהול האיכות בארגון ע"פ דרישות תקן ISO/IEC 17020 לטובת איכות גוף הבקרה. במקביל, כתיבה מקצועית של הוראות העבודה בהתאם לטכנולוגיות.
 4. 4

  הגשת המסמכים במלואם לרשות

  בשלב זה, תתקיים בדיקה של המסמכים ע"י הרשות, ולאחר שעברו על המסמכים יקבע מבדק הסמכה.
 5. 5

  הטמעת תהליכי הניהול ודרישות התקן והנהלים בחברה

  ביצוע מבדק פנימי, מדידת שביעות רצון לקוח, הפקות לקחים ופעולות מתקנות, סקר הנהלה, הסמכות, הדרכות וכו'. היועץ יסייע הטמעת המערכת במעבדה על יד ביצוע הדרכות, מבדקים פנימיים לנושאי התקן, תמיכה בסיכום הולידציות והכנת דו"ח בדיקה. היועץ יהיה אחראי על ביצוע מבדק פנימי מסכם על כל דרישות התקן כהכנה למבדק ההסמכה, כולל ליווי בפעולות המתקנות להערות המבדק.
 6. 6

  מעבר מבדק הסמכה ע"י הרשות להסמכת מעבדות

  מבדק איכות ומבדק מקצועי והגשת פעילות מתקנת. מערכת האיכות והטכנולוגיות נבדקות על ידי שני סוקרים שונים. היועץ ייקח חלק בליווי במבדק ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ובקביעת פעולות מתקנות להערות המבדק במספר סבבים המבוצעים מול הרשות.
 7. 7

  קבלת ההסמכה

  קבלת תעודות הסמכה לפי הטכנולוגיות המבוקשות והצגת הסמליל ללקוח.

לקוחות מספרים

ברצוננו להביע את מלוא הערכה לחברת נקסטפ תקינה ישירה בע"מ בתהליך הליווי והייעוץ של חברת אל על להסמכת מעבדות עפ"י תקני ISO/IEC 17020/17025. תודה על המקצועיות בתהליך, התקשורת אל מול הצוותים, החריצות והאנרגיה. צוות היועצים של חברת נקסטפ הבינו במהירות את מבנה הארגון, התקשורת עם העובדים השונים במחלקות השונות הייתה יוצאת מן הכלל וקצב ההתקדמות הייתה לשביעות רצוננו. תכני הייעוץ, תוכנית העבודה, תיק הנהלים והוראות העבודה המקצועיות שנכתבו על ידי צוות היועצים הותאמו באופן מדויק לצרכים הספציפיים של הארגון והם ברורים ושימושיים גם להמשך העבודה והתחזוקה. כמו כן, ברצוני לשבח את רמת השרות, האמינות והסבלנות הרבה שהפגנתם לאורך הפרויקט עד להשגת היעדים ובלוחות הזמנים שנקבעו. יישרו כוח ובהצלחה בהמשך העבודה המשותפת.
אל על
ברצוני להביע בפניכם את הערכתי לצוות היועצים של חברת נקסטפ ובפרט היועצת לילך בונקר, על הדבקות במשימה, התקשורת האישית והליווי המקצועי. יועצי נקסטפ מלווים את תהליך הסמכת המעבדות בחברה, הן בכתיבה ועדכון תיק הנהלים בחברה, הטמעה ותחזוקה של מערכות הניהול ובהתאמה למחלקות השונות. הפעילות של נקסטפ כללה: ביצוע מבדקים פנימיים, הדרכת עובדים, פיקוח והגדרת הבקרות השונות בהתאמה לפעילות של המרכז, הכנה וניתוח סקרי הנהלה ונוכחות במבדקי הרשות התקופתיים עד לעמידתם בהתאם לדרישות תקני 17025 ISO/IEC ו- 9001 ISO. העבודה עם חברת נקסטפ מבוצעת במרכז הפלסטיקה והגומי עד היום באופן שוטף ולשביעות הרצון של הארגון.
מרכז הפלסטיקה והגומי
ברצוננו להביע את תודתנו והערכתנו לחברת נקסטפ ולצוות היועצים על היחס האישי והמקצועי בליווי חברת מנועי בית שמש להסמכת המעבדות השונות בארגון עד לקבלת ההסמכה לתקן ISO/IEC 17025. חברת נקסטפ ובפרט הגב' לילך בונקר, אשר ליוותה את צוות הארגון ברמה הגבוה ביותר ואף הטמיעה את כלל הוראות העבודה והנהלים בצורה נעימה ומקצועית במחלקות השונות. לילך וצוות היועצים היו בעלי ניסיון עשיר בבניית הבקרות הנדרשות, סקרי הסיכונים וביצוע החישובים אל מול דרישות הרגולטור. העבודה עם חברת נקסטפ ובדגש על לילך נעימה, המידע הועבר בארגון בצורה ברורה ומסודרת ואף תרמה לשיפור תהליכי האיכות והעבודה במעבדה.
מנועי בית שמש
ברצוני להביע את תודתנו והערכתנו לחברת נקסטפ תקינה ישירה על ניהול פרויקט הטמעה ותחזוקה של תקן המעבדות 17025 ISO בחברת גדות. יועצי נקסטפ בדגש על לילך היועצת ליוו את פעילויות ההסמכה בארגון, לרבות כתיבה ועדכון תיק הנהלים בארגון, כתיבת נהלי העבודה בהתאם לדרישות התקן, הטמעה ותחזוקה שוטפת של מערכות ניהול האיכות בחברה, ביצוע מבדקים פנימיים, הדרכת עובדים, פיקוח על תהליכי בקרה, הכנת נתונים לסקרי הנהלה והשתתפות פעילה בתחזוקת המערכת. הדרכת אנשי הצוות הייתה טובה ואיכותית תוך שמירה על צרכי הארגון ובהתאמה לדרישות הרשות. ראוי לציין, כי יועצי חברת נקסטפ תקינה ישירה, ובפרט לילך היועצת עובדים באופן מסור ומקצועי ותורמים רבות לשיפור ותחזוקת תהליכי ה-ISO בחברה. עמידה בלוחות הזמנים ובהתאם לשביעות הרצון של החברה.
גדות מסופים לכימיקלים (1985) בע"מ
טופס תחתון

מעוניינים לקבל ייעוץ להטמעת תקן
ISO/IEC 17020  - הסמכת גופי פיקוח?

מלאו פרטים או צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם!
 • טלפון

  03-9550222

 • מרדכי רוז'נסקי 18 כניסה ב',
  א.ת חדש ראשון לציון

 • א' - ה'
  08:00-17:00

תקנים נוספים בתחום

ISO/IEC 17025

הסמכת מעבדות
תקן ISO 17025 מבית ארגון התקינה הבינלאומי (ISO) הינו התקן המוביל למעבדות בדיקה וכיול – Testing and Calibration Laboratories.